1. Ymunwch â'n rhestr e-bost
  2. Fy nghyfrif
  3. Basged
  4. English
Dewislen llywio safle agored

Uchelgais Grand

Uchelgais Grand ar gyfer Abertawe.

Group in theatre seats

Prosiect creadigol newydd, cyffrous yn Theatr y Grand Abertawe yw Uchelgais Grand, sy'n defnyddio safbwynt newydd i gyfleu'r celfyddydau trwy lens Abertawe. Mae'n gydweithrediad rhwng Cyngor Dinas Abertawe ac artistiaid proffesiynol o Abertawe - Richard Mylan, Steve Balsamo, Michelle McTernan a Christian Patterson.

Gwnaethom ofyn i'n hunain: Pam nad yw'r brif theatr yn ein dinas yn lleoliad cynhyrchu o'r radd flaenaf? Mae gan Abertawe gyfoeth o dalentau a threftadaeth ddiwylliannol hynod gyfoethog, felly pam fod cynifer o artistiaid a phobl greadigol yn mynd i ardaloedd eraill i weithio?

Mae'r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn anodd i bawb, yn enwedig ein diwydiant ni. Mae'r pandemig wedi effeithio ar leoliadau a gweithwyr llawrydd yn fawr, felly nawr, yn fwy nag erioed, mae angen annog a chefnogi'r celfyddydau a'u cysylltu â'n dinas enedigol. Mae Abertawe'n newid ac mae ei thirlun diwylliannol yn newid hefyd. Rydym am fod yn rhan o'r newid hwnnw. Mae'n gyfnod cyffrous iawn...mae'n amser i adfywio ac ailddychmygu.

Bydd popeth y mae Uchelgais Grand yn ei gynhyrchu yn cael ei wneud drwy lens Abertawe. Byddwn yn canolbwyntio ar ei chymunedau diwylliannol ac amrywiol ac yn hyrwyddo lleisiau'r bobl nad ydynt yn cael eu clywed, yn ogystal ag annog a chefnogi artistiaid sefydledig a newydd. Rydym am weithio gyda gweithwyr llawrydd a sefydliadau lleol sy'n frwdfrydig am ddathlu hanes ein dinas yn ogystal â datblygu dyfodol cyffrous ac uchelgeisiol.

Richard Mylan - Actor, awdur, tiwtor, cyfarwyddwr

Michelle McTernan - Actor, cyfarwyddwr, awdur, ymarferydd drama

Steve Balsamo - Canwr, cyfansoddwr, cynhyrchydd, artist, tiwtor, actor

a gweithiwr llawrydd

Christian Patterson - Actor, cyfarwyddwr, awdur, canwr, tiwtor


Cefnogwyd gan - Rachel O'Riordan - Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Lyric, Hammersmith, Gary Owen - Awdur, Julia Barry - Cyfarwyddwr Gweithredol, Theatr Sherman, Caerdydd.

Richard Mylan

"Cyn i'r Grand gael ei thrawsnewid i'r...
Gweld rhagor

Michelle McTernan

"Es i a fy rhieni i weld cynhyrchiad o 'Godspell'...
Gweld rhagor

Steve Balsamo

"Ar ddiwrnod oer ym mis Rhagfyr '83, des i o hyd...
Gweld rhagor

Christian Patterson

"Dyw fy atgof cyntaf o weld Theatr y Grand...
Gweld rhagor

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu