1. Ymunwch â'n rhestr e-bost
  2. Fy nghyfrif
  3. Basged
  4. English
Dewislen llywio safle agored

Cronfa Adnewyddu

Gallwch helpu i ofalu am ein lleoliad hyfryd a chadw'ch theatr i genedlaethau'r dyfodol ei mwynhau.

Grand circle with no carpet or seats
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu at y gronfa hyd yn hyn!

Mae gan Theatr y Grand Abertawe gymysgedd gwych o gyfleusterau llwyfan modern ac awditoriwm hyfryd o Oes Fictoria gydag amrywiaeth o nodweddion o'r cyfnod. Ein nod yw darparu'r profiad gorau posib o'r theatr ar gyfer pob perfformiad a drefnwyd yn ein lleoliad.

Nod y Gronfa Adnewyddu yw diweddaru ac adnewyddu ardaloedd allweddol yn y theatr. Hyd yn hyn mae'r gronfa wedi galluogi prosiectau megis ail-beintio'r theatr yn llwyr, gosod carpedi newydd a rhagor o gyfleusterau hygyrch.

Os ydych chi am gyfrannu at y gronfa, gwerthfawrogir unrhyw swm o arian. 

Main Stage curtains and pelmet replaced

 

Main Stage curtains and pelmet replaced

Main Stage curtains and pelmet replaced

Gweld rhagor

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu