1. Ymunwch â'n rhestr e-bost
  2. Fy nghyfrif
  3. Basged
  4. English
Dewislen llywio safle agored

Academi Bale Clasurol Irenie Rogers

Gan Irenie a Paul Rogers yn 2008.

Arts Wing performance
Sefydlwyd IRCBA (Facebook: Ballet Academy Swansea), gan Irenie a Paul Rogers yn 2008 ac mae wedi bod yn gweithredu o Theatr y Grand Abertawe ers 2010.  Yn IRCBA rydym yn cynnal dosbarthiadau bale clasurol o safon uchel, o blant 3+ oed i oedolion, ac yn dilyn yr arddull bale enwog, Russian Vaganova. Arweinir y dosbarthiadau gan Irenie, cyn-ddawnsiwr bale proffesiynol gydag Opera Georgia State a'r Theatr Bale, a hefyd yr unig gwmni bale clasurol Rwsiaidd ym Mhrydain Fawr, Ballet Russe, lle'r oedd Irenie yn ddawnsiwr unigol ac yn gweithredu fel eu hunig swyddog addysg am flynyddoedd lawer. Mae IRCBA yn cynnal perfformiadau Gala blynyddol yn Theatr y Grand Abertawe, y maent wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda'n cynulleidfaoedd lleol, ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cyflwyno repertoire bale clasurol angerddol ar y llwyfan gyda'n holl ddisgyblion, gan gynnwys ein dosbarthiadau i oedolion (gallwch weld lluniau a fideos ar Facebook).

Cymerodd Irenie ei chamau cyntaf i'r byd bale ym mamwlad Mr George Balanchine (coreograffwr enwog), ac ym 1997 graddiodd gydag anrhydedd o Academi Bale Georgia State - a sefydlwyd ac a gyfarwyddwyd gan Mr V  Chabukiani, un o ddawnswyr a choreograffwyr bale enwocaf y byd. Ym 1997, ymunodd Irenie ag Opera Georgia State a'r Theatr Bale, lle perfformiodd yn y repertoires clasurol a modern enwog canlynol: Swan Lake, Don Quixote, La Sylphide, Giselle, La Fille Mal Gardee, La Bayadere, Gayaneh, Gorda, Dawnsiau Symffonig, Bale Dramatig, Cyngherddau Gala amrywiol etc. Ym 1999, derbyniodd Irenie ysgoloriaeth (DU) a llwyddodd i gymhwyso ar gyfer yr achrediadau Academi Ddawns Frenhinol a'r Gymdeithas Imperialaidd Athrawon Dawns yn Lloegr.

Ym mis Tachwedd 2001, darlledwyd teleddarllediad 45 munud o hyd am Irenie, sef 'Masters', yn Georgia. Ymunodd Irenie â'r cwmni bale Rwsiaidd, Ballet Russe, ym 1999 a bu'n perfformio ac yn dysgu gyda Ballet Russe dros Brydain Fawr am flynyddoedd lawer. Roedd ei repertoire yn cynnwys: Cinderella, Swan Lake, The Nutcracker, Giselle, Don Quixote, Coppelia, Les Sylphides, Paquita, La Viviandiere, cyngherddau Gala amrywiol etc. Mae Irenie yn angerddol dros drosglwyddo ei gwybodaeth a'i phrofiad i'w disgyblion er mwyn sicrhau parhad y traddodiad bale clasurol.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu