1. Ymunwch â'n rhestr e-bost
  2. Fy nghyfrif
  3. Basged
  4. English
Dewislen llywio safle agored

Ymddiriedaeth Syr Harry Secombe

Mae Theatr Ieuenctid Harry wedi bod yn grŵp theatr preswyl yn Theatr y Grand Abertawe ers ei sefydlu yn 2002.

Children dressed as Wizard of Oz characters on a stage.
Mae Harry's yn cyflwyno cynhyrchiad cerddorol llawn bob blwyddyn ar brif lwyfan Theatr y Grand Abertawe yn ogystal â noson amrywiaeth flynyddol. Hefyd, cynhelir nifer o gynyrchiadau llai drwy gydol y flwyddyn yn Theatr y Depot sydd yn Adain y Celfyddydau. Anogir pawb i gael clyweliad i gymryd rhan.

Mae gan y grŵp le i 120 o ddisgyblion dros 3 grŵp oedran -

Bach - 3 - 6 oed (5pm-6pm), Iau - 6-11 oed (5pm-7pm) a

Hŷn - 11-19 oed (7pm-9pm).

Mae pob dosbarth yn cynnwys pob agwedd ar theatr gerdd - canu, dawnsio a drama ac mae'n croesawu pobl o bob gallu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, ffoniwch Helen ar 07941 658167 i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu sesiwn ragflas am ddim.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu