1. Ymunwch â'n rhestr e-bost
  2. Fy nghyfrif
  3. Basged
  4. English
Dewislen llywio safle agored
Sean Conway - A Life of Endurance

Sean Conway - A Life of Endurance

Dydd Gwener, 12 Gorffenaf 2024 Arts Wing Archebwch nawr

Roedd Sean Conway wedi torri'r record byd wrth gwblhau 105 o dreiathlonau pellter IronMan llawn mewn 105 o ddiwrnodau. Nid oes unrhyw berson arall ar y blaned wedi gwneud hynny.

Conway oedd y person cyntaf i nofio hyd Prydain hefyd, ac ef yw'r unig berson sydd wedi cwblhau treiathlon hyd Prydain, mae wedi cwblhau treiathlon hiraf y byd, sef 4200 o filltiroedd, ac mae ganddo'r record byd ar gyfer y daith feicio hunan-gynhaliol gyflymaf ar draws Ewrop, gan lywio 1600 o filltiroedd o ffyrdd Wcráin a Rwsia fel rhan o'r broses. Mae hefyd wedi beicio o amgylch y byd, rhedeg marathon ym mhob Parc Cenedlaethol yn y DU, wedi cwblhau treiathlon o amgylch Cymru ac wedi sefydlu'r her redeg fyd-eang o'r enw The 496 Challenge.

Gwybodaeth bwysig

Amser 7:15PM Pris £19.00

Choose a date

  1. Date of the performance Dydd Gwener, 12 Gorffenaf 2024
    Amser 7:15PM Prisiau £19.00 Archebwch nawr
Preview image coming soon

What The Butler Saw

Dydd Llun, 22 Gorffenaf 2024 i Dydd Mercher, 24 Gorffenaf 2024 Archebwch nawr
Poster for Rhythm of the Dance

Rhythm of the Dance

Dydd Gwener, 26 Gorffenaf 2024 Archebwch nawr
Poster for The Shires

The Shires

Dydd Sadwrn, 7 Medi 2024 Tocynnau’n brin
Bar a bwyty The Malthouse

Bar a bwyty The Malthouse

Mae The Malthouse yn bartneriaeth gyda Theatr y Grand Abertawe i ddod â chwrwau arobryn gorau Gower Brewery i chi yng nghanol Abertawe.
Gweld rhagor
Cronfa Adnewyddu

Cronfa Adnewyddu

Gallwch helpu i ofalu am ein lleoliad hyfryd a chadw'ch theatr i genedlaethau'r dyfodol ei mwynhau.
Gweld rhagor

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu